Domene & nettside flipping

Domene nettside flipping

Hvordan tjene penger på domene flipping ?

Nettsideflipping ligner på loppemarkedsflipping eller husflipping, bortsett fra at du flipper på nettsteder i stedet for varer eller fysiske produkter.Det er ganske enkelt prosessen med å bygge opp eller kjøpe ferdiglagde nettsteder, forbedre dem og deretter «flipper» dem eller selge dem med fortjeneste.Du kan velge å kjøpe en ferdiglaget blogg...